Wysokość składki zdrowotnej na 2022 r. – wszystkie formy opodatkowania

Początek 2022 r. to trudny czas zarówno dla księgowych, jak i samych przedsiębiorców. Dzieje się tak, ponieważ właśnie wchodzą w życie przepisy tak zwanego Polskiego Ładu, które wprowadzają istotne zmiany w sposobie rozliczania przychodów. Jedna z nich dotyczy składki zdrowotnej. Podpowiadam, co się zmieniło i jak na chwilę obecną należy obliczać wysokość należnej składki zdrowotnej. Zapraszam do lektury! 

Polski Ład a zasady obliczania składki zdrowotnej. Co się zmieni?

Nowy rok przyniósł spore zmiany w prowadzeniu rozliczeń przedsiębiorców. Największa z nich dotyczy sposobu obliczania składki zdrowotnej. Od stycznia przedsiębiorcy opodatkowani zgodnie ze skalą liniową lub przy pomocy podatku liniowego zapłacą składkę proporcjonalną do wysokości osiągniętego dochodu. Osoby rozliczające się przy pomocy ryczałtu wysokość składki będą wyliczać, posługując się przychodami. Firmy natomiast, stosujące kartę podatkową, opłacą składkę w równej i z góry określonej wysokości. 

Niewątpliwie największą rewolucją w prawie podatkowym jest uzależnienie wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej od dochodu. To bardzo dotkliwa modyfikacja. Ustawa nie określa górnej granicy podstawy składki, a jednocześnie nakazuje jej zapłatę nawet w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie osiągnie żadnego przychodu. Z tego względu bardzo istotne jest dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami przekazywania składek do ZUS-u i przeanalizowanie pod ich kątem formy prowadzonej działalności. Może się bowiem okazać, że jej zmiana okaże się niezwykle korzystna. 

Jaka będzie wysokość składki zdrowotnej w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego?

Styczeń 2022 r. był ostatnim miesiącem, kiedy przedsiębiorcy opodatkowani na podstawie skali podatkowej oraz podatku liniowego zapłacili składkę na ubezpieczenia zdrowotne na starych zasadach. Od lutego podstawą wymiaru składki jest dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu, który poprzedza miesiąc, za który uiszczana jest składka.

W przypadku skali podatkowej wysokość składki będzie stanowiła miesięcznie 9% osiąganego dochodu, a więc 9% wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednocześnie kwota ta nie może być niższa niż 270,90 zł miesięcznie i 3 250,80 zł rocznie. Przy podatku liniowym wysokość składki jest równa 4,9% dochodu. Wynosi ona jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie i 3 250,80 zł rocznie. 

Co ważne, nawet jeśli w danym miesiącu nie osiągnie się żadnego dochodu, to i tak istnieje obowiązek opłacenia składki zdrowotnej. Dodatkowo nie został określony maksymalny próg wysokości składki. Oznacza to, że opłata ta może być bardzo dotkliwa dla osób osiągających wysokie przychody. Nowe prawo zakłada pewną rekompensatę stosowanych obciążeń w postaci ulgi dla klasy średniej. Będą mogli z niej skorzystać przedsiębiorcy zarabiający od 68 412 do 133 692 zł miesięcznie. 

Składka zdrowotna a ryczałt 

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zmuszeni do uzależnienia wysokości opłacanej składki zdrowotnej od wysokości osiągniętego przychodu w bieżącym roku kalendarzowym. W określonych przypadkach natomiast – od przychodu osiągniętego w roku poprzednim.

Kwoty miesięcznej oraz rocznej wysokości składki zdrowotnej dla ryczałtowców zostały obliczone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale 2021 r. Wynosiło ono wówczas 6 221,04 zł.

Określone zostały też trzy progi przychodu:

  • przychód nieprzekraczający 60 tys. zł rocznie, gdzie wysokość miesięcznej składki wynosi 335,94 zł miesięcznie (4 031,28 zł rocznie);
  • przychód od 60 do 300 tys. zł miesięcznie – wysokość miesięcznej składki to 559,89 zł, a składki rocznej – 6 718,68 zł;
  • przychód powyżej 300 tys. zł rocznie – 1 007,81 zł miesięcznie, co daje 12 093,72 zł rocznie. 

Składka zdrowotna a karta podatkowa

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorcy nie są zobligowani do prowadzenia księgowości. Dlatego składka, którą zapłacą, będzie miała charakter stały.

Podstawę dla obliczenia wysokości składki zdrowotnej w przypadku karty podatkowej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku podatkowym. W 2022 r. jest to kwota 3 010 zł, co po przemnożeniu przez 9% daje wynik 270,90 zł. Właśnie taką kwotę miesięcznie będą płacić przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej tytułem składki zdrowotnej.

Jak widać, zasady naliczania wysokości należnej do zapłacenia w 2022 r. składki zdrowotnej są dość proste. Każdy przedsiębiorca powinien samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem. Jeśli jednak wolisz oddać swoje finanse w ręce profesjonalisty, serdecznie zapraszam do współpracy.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się ze mną! Zadzwoń lub napisz e-mail. Gwarantuję pełne zaangażowanie, profesjonalizm, bezpieczeństwo oraz lojalność.