Usługi

BHP

BHP

Świadczymy dla Państwa kompleksowe usługi w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a w tym:

 1. Organizacja szkoleń BHP w siedzibie klienta.
 2. Prowadzenie postępowań powypadkowych (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy, wypadki zleceniobiorców, etc.
 3. Stała lub doraźna obsługa firm w obszarze BHP.
 4. Prowadzenie kalendarza szkoleń BHP.
 5. Przygotowywanie i bieżący monitoring (przy stałej umowie) dokumentacji BHP wymaganej przepisami prawa, a w tym m.in.:
  • Rejestr wypadków przy pracy.
  • Rejestr chorób zawodowych.
  • Oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
  • Instrukcje BHP przy obsłudze poszczególnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie pracy wraz z imiennymi oświadczeniami o zapoznaniu się przez pracowników z instrukcjami.
  • Wykaz substancji chemicznych wykorzystywanych przez pracowników w procesie pracy wraz z imiennymi oświadczeniami o zapoznaniu się z wykazem substancji i ich kartami charakterystyki.
  • Programy szkoleń wstępnych, instruktażowych oraz okresowych w dziedzinie BHP.
  • Regulamin przydziału odzieży, obuwia oraz śoi i zbiorowej wraz z prowadzeniem imiennych kart wyposażenia.
  • Organizacja szkoleń z pierwszej pomocy.
  • Monitorowanie i przeprowadzanie cyklicznych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego oraz systemów ppoż.

Partner:

Szymon Kocel - BHP

Uzyskaj wycenę

Jeżeli chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych Klientów napisz do nas wiadomość.