Cennik

Ceny naszych usług

Ryczałt ewidencjonowany, PKPIR
bez VAT

lp
Kwota podstawowa
Kwota netto
Kwota brutto
1
CENA PODSTAWOWA DO 20 ZAPISÓW KSIĘGOWYCH *

300,00 zł

369,00 zł

2
POWYŻEJ 20 ZAPISÓW KSIEGOWYCH - ZA KAŻDY KOLEJNY ZAPIS KSIĘGOWY*
5,00 zł
6,15 zł
3
Ewidencja zapisów księgowych w systemie księgowym
w cenie
4
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
w cenie
5
Obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, podatek dochodowy)
w cenie
6
Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach
w cenie
7
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg i ewidencji
w cenie

Ryczałt ewidencjonowany, KPIR, Karta Podatkowa z VAT

lp
Kwota podstawowa
Kwota netto
Kwota brutto
1
CENA PODSTAWOWA DO 20 ZAPISÓW KSIĘGOWYCH *

400,00 zł

492,00 zł

2
POWYŻEJ 20 ZAPISÓW KSIEGOWYCH - ZA KAŻDY KOLEJNY ZAPIS KSIĘGOWY*
5,00 zł
6,15 zł
3
Ewidencja zapisów księgowych w systemie księgowym
w cenie
4
Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT
w cenie
5
Prowadzenie rejestru zakupu VAT
w cenie
6
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
w cenie
7
Przygotowanie i wysłanie do US pliku JPK
w cenie
8
Obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, VAT, podatek dochodowy)
w cenie
9
Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach
w cenie
10
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg i ewidencji
w cenie

Karta Podatkowa
bez VAT

lp
Kwota podstawowa
Kwota netto
Kwota brutto
1
CENA PODSTAWOWA DO 20 ZAPISÓW KSIĘGOWYCH *
150,00 zł
184,50 zł

Pełna Księgowość

lp
Kwota podstawowa
Kwota netto
Kwota brutto
1
CENA PODSTAWOWA DO 20 ZAPISÓW KSIĘGOWYCH *

1000,00 zł

1230,00 zł

2
POWYŻEJ 20 ZAPISÓW KSIEGOWYCH - ZA KAŻDY KOLEJNY ZAPIS KSIĘGOWY*
8,00 zł
9,84 zł
3
Ewidencja zapisów księgowych w systemie księgowym
w cenie
4
Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT
w cenie
5
Prowadzenie rejestru zakupu VAT
w cenie
6
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
w cenie
7
Przygotowanie i wysłanie do US pliku JPK
w cenie
8
Obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, VAT, podatek dochodowy)
w cenie
9
Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach
w cenie
10
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg i ewidencji
w cenie

Stowarzyszenia i Fundacje

lp
Kwota podstawowa
Kwota netto
Kwota brutto
1
CENA PODSTAWOWA DO 20 ZAPISÓW KSIĘGOWYCH *

600,00 zł

738,00 zł

2
POWYŻEJ 20 ZAPISÓW KSIEGOWYCH - ZA KAŻDY KOLEJNY ZAPIS KSIĘGOWY*
3,00 zł
3,69 zł
3
Ewidencja zapisów księgowych w systemie księgowym
w cenie
4
Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT
w cenie
5
Prowadzenie rejestru zakupu VAT
w cenie
6
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
w cenie
7
Przygotowanie i wysłanie do US pliku JPK
w cenie
8
Obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, VAT, podatek dochodowy)
w cenie
9
Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach
w cenie
10
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg i ewidencji
w cenie
*
zapis księgowy to:
1
raport miesięczny (1 zapis)
2
faktura - krajowa -waluta PLN - (1 zapis)
3
faktura - krajowa - waluta obca - (2 zapisy)
4
faktura zagraniczna - waluta obca- (3 zapisy)
5
Import usług (3 zapisy)
6
WNT / WDT (5 zapisów)
7
faktura metoda kasowa (2 zapisy)
8
faktura zagraniczna (EXPORT + SAD) (5 zapisów)
9
karta środka trwałego -od 4 zapisów w zależności od ilości faktur / pracochłonności
10
Wyciąg bankowy, raport kasowy – każda pozycja to 1 zapis

Pełna obsługa kadrowo-płacowa – etat

lp
PEŁNA OBSŁUGA KADR I PŁAC (UMOWY O PRACĘ)
Kwota netto
Kwota brutto
1
Pełna obsługa Kadrowo-płacowa (za 1 osobę – etat)
80,00 zł
98,40 zł
2
Prowadzenie akt osobowych
w cenie
3
Rejestrowanie danych w systemie informatycznym
w cenie
4
Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników (zwolnienia lekarskie, urlopy itp.)
w cenie
5
Prowadzenie karty przychodów pracowników
w cenie
6
Przygotowywanie aneksów / przeszeregowań do umów o pracę
w cenie
7
Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc
w cenie
8
Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowywanie osób zatrudnionych
w cenie
9
Przygotowanie i naliczenie listy płac
w cenie
10
Obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych PIT-4
w cenie
11
Obsługa zwolnień lekarskich, wysyłka Z-3/ZAS-12 do ZUS
w cenie
12
Zaświadczenia o zarobkach (do 2 zaświadczeń miesięcznie za osobę)
w cenie

Obsługa kadrowo-płacowa - niepełna

lp
OBSŁUGA PŁAC - BEZ PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH / KADR
Kwota netto
Kwota brutto
1
Obsługa płacowa (za 1 osobę – etat) - bez prowadzenia kadr
30,00 zł
36,90 zł
2
Jednorazowa usługa wystawienie umów o pracę (bez prowadzenia Kadr)
50,00 zł
61,50 zł
3
Jednorazowa usługa wystawienie świadectwa pracy (bez prowadzenia Kadr)
50,00 zł
61,50 zł
4
Jednorazowa usługa -założenie teczek osobowych (bez prowadzenia Kadr)
100,00 zł
123,00 zł
5
Jednorazowe zgłoszenie do ZUS ZUA, ZZA (bez prowadzenia Kadr)
40,00 zł
49,20 zł
6
Zaświadczenie o zarobkach z umowy o pracę (bez prowadzenia kadr) od
60,00 zł
73,80 zł
7
Z-3 osoby zatrudnionej na umowę o pracę (bez akt osobowych) od
60,00 zł
73,80 zł
lp
OBSŁUGA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
Kwota netto
Kwota brutto
1
Umowa o dzieło (za 1 osobę) w tym: przekazywanie rachunku do umowy o dzieła, wygenerowanie umowy podstawowej z systemu informatycznego
30,00 zł
36,90 zł
2
Zgłoszenie 1 umowy o dzieło do ZUS (druk RUD)
30,00 zł
36,90 zł
3
Umowa zlecenie (bez rozliczenia ZUS) (za 1 osobę) - w tym: co miesiąc przekazywanie rachunku do umowy zlecenia, wygenerowanie umowy podstawowej z systemu informatycznego
50,00 zł
61,50 zł
4
Umowa zlecenie (z rozliczeniem ZUS) (za 1 osobę) w tym: co miesiąc przekazywanie rachunku do umowy zlecenia, wygenerowanie umowy podstawowej z systemu informatycznego, zgłoszenie i wyrejestrowywanie
50,00 zł
61,50 zł
5
Przygotowanie druku Z-3A dla umów cywilnoprawnych
70,00 zł
86,10 zł
6
Zaświadczenie o zarobkach z umowy zlecenia od
40,00 zł
49,20 zł
lp
OBSŁUGA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
Kwota netto
Kwota brutto
1
Korekty z przyczyn nie leżących po stronie biura – lista płac / rachunków do umów zleceń /umów o dzieło / pit-4 (mc) od
60,00 zł
73,80 zł
2
Pismo komornicze (pracodawcy) od
20,00 zł
24,60 zł
3
Pismo komornicze (pracownika) od
20,00 zł
24,60 zł
4
Pismo komornicze (zleceniobiorcy) od
20,00 zł
24,60 zł
5
Naliczenie PPK za 1 osobę od
20,00 zł
24,60 zł
6
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON za osobę od
50,00 zł
61,50 zł
7
Przygotowanie A1 dla pracownika
100,00 zł
123,00 zł
8
Przygotowanie A1 dla pracodawcy
100,00 zł
123,00 zł